Wszystko dla ogrodu > rejestracja

Dostęp do danych Ajax indikátor


Dane adresowe

AdresAdres wysyłki (jeśli inny)
Zgoda na zarządzanie kontem


GDPR informacje

Ten on-line sklep internetowy i sprzedawca przestrzegają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych - tzw. GDPR. 

Oswiadczenie:

Ten on-line sklep internetowy ani sprzedawca nie gromadzi ani nie wykorzystuje żadnych danych osobowych dotyczących kupującego w celu ich komercyjnej eksploatacji. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w systemach sprzedawcy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy i z jakich powodów?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe - imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail:

  • Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w on-line sklepie internetowym po czas realizacji zamówienia oraz w 10. dniu po wygaśnięciu prawa klienta do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie (to jest 24 dni po otrzymaniu towaru) lub w ciągu 24 dni po nie otrzymaniu/anulacji  zamówienia  automatyczne usuwane. Jeśli kupujący wyrazi zgodę na założenie i prowadzenie konta osobistego w sklepie internetowym, jego dane osobowe zostaną zachowane na czas obowiązywania  zgody. 
  • Dane osobowe  są przechowywane  i przetwarzane w systemie  ekonomicznym sprzedawcy:
    • przez okres 10 lat od końca okresu opodatkowania z uwagi na prawną przyczynę archiwizacji dokumentów podatkowych zgodnie  z Ustawą nr 235/2004 Sb., z późniejszymi zmianami - ustawa  o podatku VAT
    • przez okres nawet 15 lat od daty legalnego zakupu, z powodu możliwości realizacji umownych warunków gwarancji zgodnie z Ustawą  nr 89/2012 Sb.  z późniejszymi zmianami (kodeks  cywilny)
    • przetwarzane na podstawie  powodu prawnego według Ustawy 563/1991 Sb. z późniejszymi zmianami - ustawa o rachunkowości - obowiązek wydania odpowiednich dokumentów podatkowych z danymi wymaganymi przez prawo  w celu realizacji  umowy kupna.
    • przetwarzane na podstawie powodu prawnego według Ustawy 586/1992 Sb. z późniejszymi zmianami - ustawa o podatku dochodowym - spełnienie obowiązku podatkowego na podstawie prawidłowo wydanych dokumentów podatkowych wydanych w celu realizacji umowy kupna.

Czy przekazujemy komuś dane osobowe?

Dane osobowe kupującego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) może sprzedawca przekazać wyłącznie  do przewoźnika (aby wiedzial do kogo i gdzie zawieźć zamówiony towar) jako przetwórcy danych osobowych na podstawie przyczyny prawnej (wypełnienie umowy kupna zawartej zgodnie z Ustawą nr. 89/2012 Sb., kodeks  cywilny, ze zmianami). Oprócz przewoźników dane osobowe nie zostaną przekazane stronie trzeciej przez sprzedającego. Sprzedawca zgadza się przekazywać dane osobowe kupującego tylko tym innym przewoźnikom - przetwórcom, którzy zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dostarczanych danych osobowych.

Jako kupujący masz następujące prawa:

Prawo do dostępu - sprzedawca jest zobowiązany poinformować kupującego, na żądanie, które dane osobowe są przetwarzane i przechowywane. Jednak są to te same dane, które wymieniono powyżej czy które można widzieć na koncie użytkownika  w on-line sklepie internetowym, jeśli  kupujący zgodził się z jego zarządzaniem.

Prawo do przenoszenia - Kupujący ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego (np. XLS, CSV, format TXT)

Prawo do poprawienia - kupujący ma prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych; naprawa może być dokonana  przez kupującego bezpośrednio  na koncie  użytkownika lub poprosić  o to sprzedającego

Prawo do usunięcia - dotyczy przypadków, w których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy nie udzielono zgody rodziców (dla dzieci poniżej 16 lat) lub nie ma już powodu do przetwarzania; w online sklepie dane osobowe bez zgody na dłuższe utrzymanie konta są automatycznie usuwane po upływie okresu karencji; kupujący ma prawo odwołać zarządzanie kontem na swoim koncie użytkownika, aby natychmiast usunąć konto (a tym samym wszelkie dane osobowe) ze sklepu internetowego; sprzedawca w swoim systemie  ekonomicznym rejestruje dane osobowe wyłącznie  w oparciu o wyżej wymienione powody prawne, a usunięcie na czas trwania przyczyny prawnej nie jest możliwe

Prawo do sprzeciwu i prawo do ograniczonego przetwarzania - w niektórych przypadkach prawo do anulowania nie może zostać odwołane, ale nadal można się sprzeciwić i poprosić o ograniczone przetwarzanie danych - patrz prawo do usunięcia Jednak dane osobowe w systemie sprzedawcy nie są przetwarzane w celach komercyjnych ani nie są udostępniane  nikomu.

Prawo do bycia zapomnianym - administrator podejmie racjonalne kroki w celu usunięcia danych osobowych nawet w przeszłości (z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych z przyczyn prawnych - patrz Prawo do usunięcia i prawo do sprzeciwu).