Wszystko dla ogrodu > Jak reklamovat?

Jak złożyć skargę

Dostawa - uszkodzenia towarów lub opakowań

Jeśli przesyłka nie została dostarczona lub została uszkodzona , prosimy o kontakt na naszą linie obsługi klienta - praha@lanitplast.cz

Po rozpakowaniu - brakuje dostawy części lub sekcji

Sprawdź przesyłkę bezpośrednio w odniesieniu do kompletności i uszkodzeń. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że to jest niekompletne lub części brakuje, prosimy o  niezwłoczny   kontakt na naszą linie obsługi klienta - praha@lanitplast.cz. Należy pamiętać, że późniejsze reklamacje nie mogą być brane pod uwagę.

Podczas korzystania - wady

  1. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy jest to rzeczywiście wada, która jest powodem do reklamacji (czyli, jeśli to możliwe, ponownie przeczytaj instrukcję montażu produktu i upewnij się, że produkt został prawidłowo zainstalowany i że używasz go poprawnie)
  2. Upewnij się, że towar jest w okresie gwarancji lub, że na wadę  jest przewidziana dodatkowa przedłużona gwarancja (uwaga - rozszerzona gwarancja na większość naszych produktów jest dostępna tylko na wybrane właściwości, a nie do całego produktu jako całości).
  3. Przygotuj dowód zakupu (dowód dostawy, odbioru, fakturę)
  4. Skontaktuj się z nami

 
Do wniesienia skargi, skorzystać z tego adresu:
LANIT PLAST, Ltd.
Hlubočinka 809
251 68 Sulice
Republika Czeska
 


Lub napisz do nas e-mail (zalecane):
a) dostawa jest niekompletna (brakuje niektórych części) - technik@lanitplast.cz
b) wytwarzanie lub funkcjonalne wada - reklamace@lanitplast.cz